قارچ خوراکی بدلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی و تقویت سیستم ایمنی بدن نقش موثری در مقاومت بدن در مقابل ویروس کرونا دارد

کرونا را جدی بگیریم