بدینوسیله درگذشت جناب آقای مهندس مقامي پیشکسوت صنعت قارچ و از مديران واحد قارچ فرشاد را تسلیت عرض نموده و برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای خانواده ایشان و خانواده بزرگ تولیدکنندگان قارچ کشور و صنایع وابسته، صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. (روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)