شرایط و مدارک لازم جهت عضویت در انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران به شرح زیر می باشد:

۱- درخواست کتبی عضویت در انجمن و معرفی کامل خود

۲- کپی پروانه بهره برداری و یا هر تاسیسات دیگری در خصوص خاک، کمپوست و یا قارچ

۳-کپی کارت ملی و شناسنامه

۴- فیش واریزی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان ورودیه عضویت.

شماره حساب انجمن: ۱۲۴۴۸۷۹۶۰۹        شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۷۷۲۲۴۸۲

لطفا مدارک فوق را به شماره فکس ۰۲۱۴۴۲۳۷۸۲۳ و یا شماره ۰۹۳۸۰۵۱۷۰۸۰ (واتساپ و یا تلگرام) ارسال نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس با انجمن

۰۲۱۴۴۲۳۷۸۲۲ (داخلی روابط عمومی )۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.

” انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران”

وبسایت:   www.iranmga.com 

تلگرام انجمن :  https://t.me/iranmga

اینستاگرام :    Https://instagram.com/iran.mga

WWW.IRANMGA.COM