بمناسبت درگذشت جناب آقای مهندس محمدرضا نوربخش پیشکسوت صنعت قارچ و ریاست محترم ادوار گذشته انجمن بدینوسیله ضمن عرض تسلیت ضایعه فقدان این مرحوم جلیل القدر به خانواده ایشان و خانواده بزرگ تولیدکنندگان قارچ کشور و صنایع وابسته ، بمنظور تجدید خاطرات و پاسداشت خدمات و رهنمودهای آنمرحوم آخرین مصاحبه ایشان تقدیم حضور همکاران محترم میگردد.

روحش شاد یادش گرامی باد

(روابط عمومی انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران )