انالله و اناالیه راجعون

شهادت سردار رشید اسلام «حاج قاسم سلیمانی» شخصی که با جانفشانی هایش در راستای پاسداری از خاک و تمامیت ارضی ایران اسلامی سالها مجاهدت نمود

و با کشاندن جنگ به خارج از مرزهای ایران برای حفظ امنیت و آسایش هموطنان شبانه روزی رشادت کرد را به تمامی آحاد ملت ایران تسلیت عرض مینماییم.

(روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)