سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قارچ های خوراکی چین

The 13th Chinese  Mushroom days

زمان : ۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸

مکان : شهر ژنگژو – چین