اطلاعیه انجمن در خصوص مصوبه هییت مدیره انجمن مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ مبنی بر اجرایی نمودن مفاد بند ۱۸ ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اعلام قیمت قارچ و نهاده های وابسته به آن توسط انجمن

اطلاعیه 
عرض سلام و احترام و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات محضر فعالان اقتصادی صنعت قارچ کشور

احتراما پیرو مصوبه هییت مدیره انجمن مورخ ۹۹/۰۲/۲۳ مبنی بر اجرایی نمودن مفاد بند ۱۸ ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اعلام قیمت قارچ و نهاده های وابسته به آن توسط

انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی کشور به استحضار میرساند که در این خصوص چهار کمیته در راستای (تدوین آیین نامه استاندارد کیفیت و احصاء نرخ تمام شده)

قارچ و نهاده های آن به شرح ذیل تشکیل گردید:

۱-  کمیته قارچ به سرپرستی سرکار خانم مهندس غلامی به عنوان نماینده انجمن و واحدهای تولیدی پارس شهریار، ملارد و کیمیای البرز به عنوان اعضای کمیته

۲-  کمیته بستر رویش قارچ (کمپوست)به سرپرستی جناب آقای دکتر افشار به عنوان نماینده انجمن و واحدهای تولیدی جلگه دز، صدف و نگین به عنوان اعضای کمیته

۳-  کمیته خاک پوششی به سرپرستی جناب آقای مهندس جناقی به عنوان نماینده انجمن و واحدهای تولیدی صدف، سایه رس و خاک نیما به عنوان اعضای کمیته

۴- کمیته بذر (اسپان) به سرپرستی جناب آقای مهندس اکبری به عنوان نماینده انجمن و واحدهای تولیدی پگاه، جلگه دز و سهیل به عنوان عضو کمیته

سپس در طول هفته جاری هر کدام از کمیته ها نسبت به تشکیل یک جلسه در خصوص بررسی موضوع مبادرت ورزیده و ضمن تهیه صورتجلسه این نشست ها مقرر گردید تا

پس از ادامه بررسی ها نهایتا در جلسه آتی هییت مدیره، کمیته ها گزارش پایانی خود را ارایه نموده و در پایان هییت مدیره انجمن با هماهنگی وزارت متبوع نسبت به اعلان قیمت

و آیین نامه استاندارد کیفیت در یک مکاتبه به تمامی ذینفعان صنف در کشور اقدامات لازم را اتخاذ نماید.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.