پیام تسلیت DMP  (شرکت دالسم)  به انجمن قارچ ایران به مناسبت درگذشت زنده یاد دکتر نوربخش

پیام تسلیت DMP  (شرکت دالسم)  به انجمن قارچ ایران به مناسبت درگذشت زنده یاد دکتر نوربخش

۶ May 2020

همکاران محترم صنعت قارچ در ایران
برای بنده امکان ارتباط و دسترسی به همه شما مقدور نبود اما عمیقا احساس میکنم در این حال در میان شما هستم. چند روز پیش من یک پیام ناراحت کننده در خصوص فوت دکتر رضا نوربخش دریافت کردم که یک فقدان و صدمه عظیمی به جامعه فعالان ایرانی صنعت قارچ در ایران بود. به وسیله نوشتن این نامه خواستم که در غم شما شریک باشم و به انجمن قارچ تسلیت عرض کنم.
من دکتر رضا نوربخش را برای سالیان متمادی میشناختم و در کار و تجارت با ایشان ارتباط داشتم خصوصا در پروژه ملارد، همچنین ایشان صنایع قارچ ایران را به بنده معرفی کردند و من را با افراد زیادی آشنا کردند و محیط درونی و بیرونی صنعت قارچ ایران را برای من توضیح دادند.
دکتر رضا واقعا یک نیروی پیشران توسعه ای بود و دانش ایشان مورد احترام و شناخته شده در کل جهان بود اما جدای از بحث تجارت و صنعت قارچ، من بیشتر، رضا را به مهربانی، احترام و ادب میشناختم.
چند سال اخیر ایشان در خیلی از مسایل کسب و کار رنج میبردند و بالاترین آنها بحث بیماری و عدم سلامت جسمی خودشان بود اگرچه ما نمیتوانستیم تغییری در این شرایط ایجاد کنیم اما میتوانم بی عدالتی بزرگ در حق رضا را درک کنم، او سزاوار چنین مشکلاتی نبود بلکه شایسته شادی ها و خوشی های بیشتری در سالهای اخیر بود.
اجازه بدهید دکتر رضا نوربخش را با شخصیت عظیمش به عنوان کسی که نقش مهمی در توسعه کسب و کار و همچنین به عنوان انسانی شریف یاد کنیم، امیدوارم ارتباط ما با همدیگر حفظ شود و در آینده نزدیک بتوانیم علیرغم مشکلات ناشی از بیماری جهانی فعلی و مسایل سیاسی همدیگر را ملاقات کنیم.
آرزوی بهترین ها

Jan Brings

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.