پیام تبریک انجمن بمناسبت انتخاب جناب آقای دکترکاظم خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی

انتخاب جناب آقای دکترکاظم خاوازی با کسب حداکثر آرای موافق از مجلس دهم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی

را تبریک عرض نموده و امید است با استعانت به درگاه خدواند متعال موفق بوده و شاهد رشد چشمگیر حوزه کشاورزی و تحقق شعار سال در راستای جهش تولید باشیم.

(روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.