پخش برنامه آموزش آشپزي با قارچ از شبكه دو سيما برنامه عصر خانواده – دوشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/١٢

پخش برنامه آموزش آشپزي با قارچ

 برنامه عصر خانواده از شبكه دو سيما

زمان  روز دوشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/١٢ ساعت ١٨:١٠ 

و در بخش كارشناسي، كارشناس تغذيه در خصوص خواص بي نظير قارچ در تقويت سيستم ايمني صحبت خواهند نمود

(روابط عمومي انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.