اولین دوره کارگاه ارتقاء دانش فنی مدیران تولید واحدهای پرورش قارچ کشور برگزار شد

اولین دوره کارگاه ارتقاء دانش فنی مدیران تولید واحدهای پرورش قارچ کشور با تدریس جناب آقای دکتر ریاحی و جناب آقای دکتر انتصاری مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ در محل دفتر انجمن برگزار شد و نتیجه حاصل از این کارگاه  نظر سنجی

گردبده و در نمودار دیل ارایه میگزدد. همجنین مدیران تولید واحدهای پرورش قارچ حاضر در این کارگاه نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمودند.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.