حضور هیئت نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در رویداد Russia Mushroom day 2019

رویداد بین المللی  Russia mushroom day سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۳ و ۴ اردیبهشت ماه سال جاری در شهر مسکو روسیه برگزار گرید .

به لحاظ اهمیت کشور روسیه از نظر میزان مصرف قارچ خوراکی و بازارقارچ حضور در این رویداد بین المللی حائز اهمیت بوده و با عنایت معاونت محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس طهماسبی که همواره تاکید ویژه بر حضور در عرصه های جهانی تولیدات کشاورزی دارند هیئتی متشکل از نماینده هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی جهت حضور در این همایش جهانی اعزام گردیند.

جناب آقای مهندس حسین رحمانی مشاور رئیس حوزه ستادی این معاونت و مدیر کل محترم امور گلخانه ها ، گیاهان داروئی و قارچ خوراکی این وزارت جناب آقای مهندس غلامرضا تقوی به همراه جناب آقای مهندس شهرام جناقی و تنی از چند از پرورش دهندگان و فعالان بخش قارچ اعضا این هیئت بودند.

نظر به جایگاه ویژه کشور عزیزمان ایران در زمینه پرورش قارچ خوراکی دنیا طی هماهنگی های بعمل آمده با برگزارکنندگان این مراسم فرصتی جهت ارائه وضعیت تولید، مصرف ، توانمندیها ، فرصتهای تولید و تجارت ، توان صادرات قارچ ، سطح تکنولوژی و دانش فنی به هیئت اعزامی اختصاص داده شد.

در این فرصت جناب آقای مهندس تقوی وضعیت تولید ،مصرف،بازارهای محلی و منطقه ای ،ظرفیتهای صادرات ، سطح تکنولوژی، دانش فنی را بطور جامع و کامل و به شایستگی ارائه نمودند بطوریکه اغلب حضار تحت تاثیر توانائیهای بخش قارچ کشورمان قرار گرفته و بسیاری از حضار پس از ارائه سخنرانی به اعضای هیئت مراجعه و مراتب تعجب و تحسین خود را از جایگاه و ظرفیتهای موجود در کشورمان را اعلام نمودند.

مهندس غلامرضا تقوی در این مراسم برنامه مشترک دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان داروئی و قارچ خوراکی و انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی برگزاری اولین دوره Iran Mushroom Day  را در سال ۹۸ اطلاع رسانی نمودند.

در روز دوم این همایش هیئت همراه از میادین اصلی و مرکزی شهر مسکو که بهترین بازار قارچ این کشور می باشد بازدید و با موضوعات مربوط به بازار قارچ و صادرات به این کشور آشنا و با خریداران قارچ از نزدیک صحبت نمودند.

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.