اطلاعیه قیمت انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران (عمده فروشی )

💰💰💰💰💰💰💰💰

قارچ فله درجه يك سورت شده (ممتاز) کارتن یا سبد با قیمت پایه ۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ فله درجه يك در سبد با قیمت پایه ۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ فله درجه يك در کیسه با قیمت پایه ۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ فله درجه ۲ در نايلون با قیمت پایه  ۱۱,۸۰۰ تومان

قارچ فله درجه ۳ در نایلون با قیمت پایه  ۱۰,۲۰۰  تومان

<< تاکید میگردد که کارتن، سبد یا کیسه آرم دار باشد >>

🔰 🔰 🔰
” کیفیت بهتر، فروش بیشتر ،بسته بندی بهتر،ماندگاری بیشتر”
(انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)
IRANMGA

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.