اطلاعیه قیمت انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران ( عمده فروشی)

💰💰💰💰💰💰💰💰

قارچ فله درجه يك سورت شده (ممتاز) در کارتن یاسبد باقیمت پایه ۱۳,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك درسبد با قیمت پایه  ۱۱,۵۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك ضعیف با قیمت پایه  ۱۰,۵۰۰  تومان

قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه  ۹,۳۰۰  تومان

قارچ فله درجه ۳ با قیمت پایه   ۷,۲۰۰  تومان

<< تاکید میگردد که کارتن، سبد یا کیسه آرم دار باشد >>

🔰 🔰 🔰

” کیفیت بهتر، فروش بیشتر ،بسته بندی بهتر،ماندگاری بیشتر” (انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

IRANMGA

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.