بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران، آگروفود ۲۰۱۹ 

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته-ایران، آگروفود ۲۰۱۹ 

تاریخ برگزاری: ۳۱-۲۸ خرداد ۱۳۹۸

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.