اطلاعیه قیمت انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران (عمده فروشی)  

💰💰💰💰💰💰💰💰

قارچ فله درجه يك سورت شده (ممتاز) در کارتن یا سبد با قیمت پایه ۱۸,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك درسبد با قیمت پایه ۱۷,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك درکیسه با قیمت پایه  ۱۵,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه  ۱۱۰۰  تومان

قارچ فله درجه ۳ با قیمت پایه  ۱۰,۲۰۰  تومان

<< تاکید میگردد که کارتن، سبد یا کیسه آرم دار باشد >>

🔰 🔰 🔰

” کیفیت بهتر، فروش بیشتر ،بسته بندی بهتر،ماندگاری بیشتر”

(انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

IRANMGA

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.