پیام تسلیت شرکت سیلوان تولید کننده اسپان (بذرقارچ) بمناسبت درگذشت زنده یاد آقای مهندس محمدرضا نوربخش ریاست ادواره گذشته انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی

  1. پیام همدردی و تسلیت شرکت سیلوان تولیدکننده اسپان (بذر قارچ ) بمناسبت درگذشت زنده یاد آقای مهندس محمد رضا نوربخش که از طریق شرکت کشت وصنعت قارچ سحر تقدیم انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی کشور و همکاران گرامی گردید.

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.