پخش برنامه آموزش آشپزی با قارچ در برنامه عصر خانواده از شبكه یک سيما زمان روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۱۸ ظهر 

خواص استفاده از قارچ خوراکی

 برنامه عصر خانواده از شبكه یک سيما

زمان  روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۱۸ ظهر 

(روابط عمومي انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.