پخش برنامه آموزش آشپزي با قارچ از شبكه یک سيما برنامه عصر خانواده – شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲ ظهر 

 

پخش برنامه آموزش آشپزي با قارچ

 برنامه عصر خانواده از شبكه یک سيما

زمان  روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲ ظهر 

و در بخش كارشناسي، كارشناس تغذيه در خصوص خواص تغذیه ایی قارچ نیز صحبت خواهند نمود

 

(روابط عمومي انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.