نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج

برگزاری نمایشگاه تخصصی صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج

موضوع: شناسایی زمینه های مختلف همکاری در حوزه های سرمایه گذاری و صادرات به کشور ساحل عاج

🚩 مکان: کشور ساحل عاج –  ابیجان

🕜 زمان: ۶ الی ۸ اسفند ۹۷

 

” دبیرخانه انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران”

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.