نمایشگاه بین المللی میوه و سبزیجات برلین ۱۷ تا ۱۹ بهمن سال ۹۷

همایش کشاورزی نوین و محصولات گواهی شده ایران همزمان با نمایشگاه بین المللی میوه و سبزیجات در شهر برلین المان از تاریخ  ۱۷ تا ۱۹ بهمن سال ۹۷

برگزار می شود.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.