نمایشگاه بین المللی قارچ خوراکی چین ۲۰۱۹

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قارچ خوراکی چین

The 13th Chinese  Mushroom days

زمان : ۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸

مکان : شهر ژنگژو – چین

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانه انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران مراجعه نمائید.

IRANMGA

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.