نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی اردن – ۲۰۱۹

نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی اردن – ۲۰۱۹

تاریخ: ۵ تا ۷ فروردین ۹۷

مکان: کشور اردن

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.