نشست مشترک تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پایانه فروش قارچ مهرآباد به همراه کارگاه آموزشی بررسی مشکلات تولید و ارائه راهکارهای حل آن با محوریت آموزش چیدن و بسته بندی قارچ، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

نشست مشترک تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پایانه فروش قارچ مهرآباد به همراه کارگاه آموزشی

بررسی مشکلات تولید و ارائه راهکارهای حل آن با محوریت آموزش چیدن و بسته بندی قارچ

روز دوشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.