نشست مشترک انجمن با مدیر کل توسعه صادرات محصولات کشاورزی برای بررسی موانع صادرات

نشست هییت رییسه انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران با مدیرکل توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بررسی موانع صادراتی به کشورهای همسایه و راهکارهای بهبود آن، در محل واحدی تولیدی پارس شهریار

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.