نشست رییس هییت مدیره انجمن و امنای تنظیم بازار پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران بااعضای هیئت مدیره انجمن قارچ اصفهان، مدیریت شرکت یکتا و سایر فعالان اقتصادی حوزه قارچ استان اصفهان

تشکیل نشست بررسی مسایل بازار و راه اندازی بورس قارچ اصفهان با حضور جناب آقای مهندس رجبی رییس هییت مدیره انجمن و امنای تنظیم بازار پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران، اعضای هییت مدیره انجمن قارچ اصفهان، مدیریت شرکت یکتا و سایر فعالان اقتصادی حوزه قارچ این استان مورخ ۹۸/۱۰/۱۲ در محل آمفی تاتر سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.