نشست خبری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران

نشست خبری رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران با خبرگزاریها و اصحاب رسانه در خصوص شرایط کنونی قارچ و صنایع وابسته و اهداف و برنامه های انجمن جهت ارتقاء صنف در سطح کشور روابط عمومی. (روابط عمومي انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراكي كشور)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.