نشست توزیع کنندگان قارچ استان تهران با رئیس هیئت مدیره انجمن قارچ خوراکی ایران در روز شنبه ۹۸/۰۹/۲۳

پیرو نشستی که روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ با حضور توزیع کنندگان قارچ استان تهران و رئیس هیئت مدیره در محل دفتر انجمن برگزار گردید ابتدا جناب آقای مهندس رجبی ضمن خیر مقدم به حضار، گزارشی در خصوص عملکرد هیئت امناء و تنظیم بازار در سال ۹۸ و چگونگی سازوکار افزایش قیمت قارچ را ارائه نموده و سپس توزیع کنندگان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و مشکلاتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد را عنوان نمودند که در ادامه جناب آقای مهندس رجبی قول مساعد در خصوص مرتفع نمودن این مسائل را ارائه کرده و اظهار داشتند که تنها با حمایت، همکاری و هم افزایی با تولید کنندگان امکان سودآوری و بهره وری اقتصادی و رونق در این صنف وجود خواهد داشت و چنانچه وحدت کاری میان تولید کننده، توزیع کننده بازار و کارشناسان فروش با محوریت و پشتیبانی انجمن حاصل گردد یقینا بازار قارچ تثبیت و تمامی فعالان اقتصادی این کسب و کار منتفع خواهند شد و در پایان اعلام داشتند که فرآیند جمع آوری محصول مازاد بر مصرف بازار جهت تثبیت قیمت قارچ مجددا توسط هیئت امنای تنظیم بازار کلید خواهد خورد و خرید تضمینی محصول قارچ به ازای هر کیلوگرم فله سبدی ۱۳۵۰۰۰ ریال و کیسه ۱۲۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.