نحوه و قیمت خرید قارچ مازاد بر مصرف بازار در ماه مبارک رمضان توسط هیئت امناء انجمن قارچ

ریئس هئیت امنای انجمن قارچ خوراکی کشور:
قیمت  مصوب قارچ خوراکی در ماه رمضان مصوب شد
ریئس هئیت امنای انجمن قارچ خوراکی کشور گفت: هئیت امنای انجمن قارچ خوراکی کشور با توجه به حلول ماه مبارک رمضان و وضعیت بازار و امکان مصرف کمتر مردم از قارچ و ارزان تر شدن قیمت قارچ تصمیم گرفتن که بار مازاد را با ظرفیت بالاتری خریداری کنند.

مهندس مهدی رجبی ریئس هئیت امنای انجمن قارچ خوراکی کشور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: هئیت امنای انجمن قارچ خوراکی کشور با توجه به حلول ماه مبارک رمضان و وضعیت بازار و امکان مصرف کمتر مردم از قارچ و ارزان تر شدن قیمت قارچ تصمیم گرفتن که بار مازاد را با ظرفیت بالاتری خریداری کنند.
وی گفت: با توجه به تاییده انجمن امروز تصمیم به این شده است  که در حدود ۲۰ تن بار مازاد قارچ خوراکی بازار را جمع آوری و با رعایت قیمت مصوب در دستور کار باشد.
رجبی تاکید کرد: با اجرای این طرح تا پایان ماه رمضان امیدواریم بتوانیم قارچ خوراکی را با پایه بهتری که برای تولید کنندگان ما قابل صرفه باشد، اجرا خواهد شد.
وی با بیان توصیه های به قارچ کاران، بیان کرد: قارچ کاران محترم سعی کنند حتما برای قارچشان از سبد استفاده کنند، به ویزیتورهای تاکید کنند که  قیمت مصوب انجمن را رعایت کنند و اگردر این مورد همکاری وجود داشته باشد به راحتی می توانیم بازار قارچ خوراکی را مدیریت کرد.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.