ترکیبات بودار کمپوست در طول تولید کمپوست به عنوان بستر کشت قارچ

ترکیبات بودار کمپوست در طول تولید کمپوستی که به عنوان بستر کشت قارچ استفاده می شود امکانات تولید کمپوست با وزن سنگین به عنوان مسئله محیطی عمدتا از طریق فشار انتشار هوا در مواد کمپوست شناخته شده است. در نمونه…

میسلیوم قارچ صدفی در محیط مایع

میسلیوم قارچ صدفی در محیط مایع چکیده: این تحقیق نتایج رشد قارچ خوراکی در محیط مایع را نشان می دهد، رشد میسلیوم قارچ هایی نظیر :  آزمایش شد و Pleurotus citrinopileatus Singer, P.djamor (Rumph.: Fr.) Boedjin, P. erynii (DC.) Gillet, P….

کشت قارچ هایی از اکتومیکوریزاهای خوراکی مرتبط با densiflora Pinus به وسیله ترکیب میکوریزا II در آزمایشگاه

کشت قارچ هایی از اکتومیکوریزاهای خوراکی مرتبط با densiflora Pinus به وسیله ترکیب میکوریزا II در آزمایشگاه، شکل شناسی میکوریزاها در گلدان هایی با خاک باز چکیده: مورفولوژي و آناتومي اكتوميكوريزهاي قارچ ها و قارچ هاي خوراكي در ارتباط با…

جنبه های مدرن تکنولوژی کشت قارچ

 جنبه های مدرن تکنولوژی کشت قارچ چکیده: تولید و فرهنگ گونه های جدید قارچ ها در حال افزایش است. پرورش سویه های جدید به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اجازه می دهد استفاده از سوسیس با عملکرد باال و…

بررسی فعالیت ضد میکروبی واریته Pleurotus eryngii بر روی خاک های ضایعاتی

بررسی فعالیت ضد میکروبی واریته Pleurotus eryngii که بر روی خاک های ضایعاتی مختلف کشت می شوند در این مقاله فعالیت ضد میکروبی وریته Pleurotus eryngii که بر روی خاک های ضایعاتی مختلف کشت می شوند. فعالیت ضد میکروبی عصاره…

بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی آنتی موتاژنیک محصوالت جانبی قارچ بلوط (Lentinus edodes) و قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii

بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی آنتی موتاژنیک محصوالت جانبی قارچ بلوط (Lentinus edodes) و قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) در  محیط آزمایشگاهی چکیده در محیط آزمایشگاهی فعالیت های آنتی اکسیدانی آنتی موتاژنیک عصاره های اتانولی محصوالت جانبی قارچ بلوط (Lentinus…

قارچ خوراکی وحشی درکوه های آبی

قارچ خوراکی وحشی درکوه های آبی: چکیده: منابع ومسائل این مقاله منابع قارچ وحشی کوه های آبی شمال شرقی اورگان و جنوب شرقی واشنگتن را بررسی می کند و مسائل و نگرانی های مربوط به تنظیم، نظارت و مدیریت را…

زیست شناسی، محیط زیست و جنبه های اجتماعی قارچ خوراکی وحشی

زیست شناسی، محیط زیست و جنبه های اجتماعی قارچ خوراکی وحشی چکیده در جنگل های اقیانوس آرام )شمال غرب(: مقدمه ای برای مدیریت تجاری محصول چکیده برداشت تجاری از قارچ های خوراکی جنگل به یک صنعت چند ملیونی دالری تبدیل…

بهینه سازی کشت قارچ صدفی

بهینه سازی کشت قارچ صدفی چکیده: بهینه سازی کشت قارچ صدفی با استفاده از محلول های موجود در محل و مواد موجود در (Pleurotus ostreatus) اتیوپی،Debre Berhan با موفقیت در سیب زمینی دگزستروز Oyster . تکنیک های رشد قارچ صدف…

فعالیت آنتی اکسیدانی و کلیات فنول های عصاره های قارچ خوراکی

فعالیت آنتی اکسیدانی و کلیات فنول های عصاره های قارچ خوراکی چکیده: عصاره های متانول و آب از قارچ شیتاکه (Lentinus edodes) و بستر قارچ (Volvariella volvacea) نسبت به ظرفیت آنتی اکسیدانی شان در سه آزمایش مختلف، برای مثال بتا…

آغاز همزیستی بین گیاهان و قارچ ها

  آغاز همزیستی بین گیاهان و قارچ ها چکیده استعمار زمین توسط گیاهان بر پایه نوآوری های بیولوژیکی، که از جمله آنها همزیستی با قارچ هاست، به منظور افزایش جذب مواد مغذی بوده است. در این مقاله ما شواهدی از…

قارچ خوراکی: بهبود سلامت انسان و پیشرفت کیفیت زندگی

قارچ خوراکی: بهبود سلامت انسان و پیشرفت کیفیت زندگی   قارچ ها از ابتدای تاریخ مصرف شده اند. یونانیان باستان معتقد بودند که قارچ ها برای جنگجویان در نبرد، قدرت را فراهم می کرده و رومیان آنها را “غذای خدایان”…

تلفیق کننده های قارچ های دارویی از اهداف مولکولی تا درمان سرطان

  تلفیق کننده های قارچ های دارویی از اهداف مولکولی تا درمان سرطان چکیده: رویکردهای تجربی برای کشف داروهای ضد سرطان و درمان آن در چند دهه گذشته پیشرفت های اندکی داشته تا راه قطعی درمان سرطان پیدا شود، دانش…