مسابقه آشپزی nv خانه فرهنگ بوستان فدک – ۹۷/۰۵/۰۸

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۸ در خانه فرهنگ بوستان فدک از ساعت ۱۰ الی ۱۳ مسابقه آشپزی تحت عنوان آشپزی با قارچ انجام شد. که از طرف انجمن قارچ خانم حسینی و خانم نوروزی جهت پیگیری امور مربوط به انجمن قارچ و همچنین به جهت بالا بردن آگاهی شرکت کنندگان در این مسابقه به محل برگزاری اعزام شدند که در آنجا به عنوان داور (برای تست غذاها نمره دادن و انتخاب نفرات اول تا ششم) انتخاب شدند. اسپانسر برگزاری این جشنواره جناب آقای مهندس غلامعلی اسلامی زاده (واحد جلگه دز دزفول) بودند.