معرفی قارچ دنبلان  (Truffles)

قارچ های دنبلان یا Truffles از قارچ های آسکومیست های زیرزمینی هستند که عمدتاً یکی از گونه های جنس Tuber هستند، در این جنس چندین گونه از ترافل های خوراکی وجود دارد. مثلborchii Tuber ، Tuber ،Tuber castellanoi، Tuber oregonense، Tuber sphaerosporum، Tuber anniae، borchii Tuber gibbosum Tuber bellisporum

قارچ دنبلان کوهی در ایران با گیاهان مرتعی همزیستی دارد و در سال های پر باران و فصل پاییز و نیز از اول اسفند تا نیمه اول فروردین در مراتع شهرستان طارم رشد می کند. بیش از ۱۵ نوع پروتئین در این قارچ ها شناسایی شده است. این قارچ در گونههای مختلف به رنگهای قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش و سیاه یافت میشود ولی لذیذترین نوع آن دارای پوسته سیاهرنگ است. دو نوع سیاه و سفید این قارچ گرانقیمتترین قارچهای دنبلان زیرزمینی هستند. قارچ دنبلان از نظر تغذیهای دارای بیش از ۱۵ نوع پروتئین و ویتامینهای زیادی است. در قارچ دنبلان هیچ نوع دستکاری ژنتیکی توسط انسان انجام نشده و کود شیمیایی در آن نیز به هیچ وجه به کار نرفته است . جالب است بدانید که این قارچ مقدار زیادی از یک آنتی اکسیدان قوی به نام ارگوتیونین دارد که برخالف آنتیاکسیدانهای دیگر در فرایند پخت و پز از بین نمیرود. قیمت این قارچ نسبت به قارچ های دیگر خیلی گران تر است. در ایران تا کیلویی ۱۲۰ هزار تومان و در کشورهای اروپایی حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰  و در آمریکا بین ۳۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار خرید فروش شده است. قارچ دنبلان به دلیل اینکه با ریشه درختان و گیاهان همزیستی دارد)میکروریز( . مانع پرورش وسیع آن شده و پرورش آن به صورت تجاری خیلی مشکل است. اما در بعضی کشورها ریشه درختان قبل از کاشت و در هنگام نهال به این قارچ ،غشته می کنند و بعد می کارند. Tuber gibbosum مراحل پرورش قارچ دنبلان: ۱ -یک مکان مناسب را انتخاب کنید. محل مناسب محل رو به جنوب است که در پاییز، آفتاب کامل به قارچ ها برسد. زمین باید نسبتاً مسطح باشد و شیب در هر نقطه بیشتر از ۱۵ درجه نباشد.

 

مراحل پرورش قارچ دنبالن:

۱ – یک مکان مناسب را انتخاب کنید. محل مناسب محل رو به جنوب است که در پاییز، آفتاب کامل به قارچ ها برسد. زمین باید نسبتاً مسطح باشد و شیب در هر نقطه بیشتر از ۱۵ درجه نباشد.

۲ – تمام درختان را از محل کشت حذف کنید به عبارتی یک باغی که محل کشت قارچ دنبالن است، حداقل برای یکسال باید عاری از درخت باشد. درختان مجاور باید تقریباً ۳۰ فوت دور از باغ باشد اگر جز این باشد ممکن است ریشه درختان به قارچ ها برسند و با آن ها بر سر آب رقابت کنند.

۳ – خاک را برای تعیین میزان اسیدیته حتما آزمایش کنید. قارچ دنبالن به اسیدیته بین ۷/۹-۷/۵ نیاز دارد اگر خاک شما خیلی اسیدی بود باید به خاک آهک یا سنگ گچ اضافه کنید تا اسیدیته آن به مقدار گفته شده برسد

۴ – همه گیاهان و علف های هرز اطراف آن را حذف کنید.

۵ – زمین را تا عمق ۲۵ سانتیمتری با روتوتیلر خیش بزنید.

۶ – یک الیه ۵/۴ سانتیمتری از کمپوست آلی را بر روی محل کشت قرار دهید. قارچ دنبالن در خاک با باروری کم، پیشرفت می کند. بنابراین این الیه تمام حاصلخیزی که قارچ برای کشت اول نیاز دارد را تأمین خواهد کرد.

۷ – پس از اضافه کردن الیه کمپوست، دوباره خاک را تا عمق ۲۵ سانتیمتری شخم بزنید.

۸ – حال نوبت به کشت می رسد. قارچ دنبالن مورد نظر را خریداری کنید. دنبالن در بین ریشه درختان فندق و بلوط که با اسپور قارچ دنبالن تلقیح شده اند، رشد می کند.

۹ – قارچ دنبالن خود را از محل مطمئن و یا از کشاورزی که در کشت آن موفق بوده خریداری کنید. این قارچ به یک سرمایه گذاری قابل توجه از وقت و انرژی برای کشت خوب و موفق نیاز دارد. برای جابجایی قارچ دنبالن، در زمستان که خواب است انتقال دهید تا در اوایل بهار بتوان کشت کرد.

۱۰ – در زمین، گودالی برای کشت قارچ حفر کنید. پهنای هر گودال باید دو برابر عرض قارچ و عمق آن برابر خود قارچ باشد، ترتیب حفر گودال ها به گونه ای باشد که بین هر گودال ۸۳/۱ متر و بین هر ردیف ۶۶/۳ متر فاصله وجود داشته باشد.

۱۱ – قارچ هایی را که خریداری کردیده اید با دقت از ظرف خود به گودال ها انتقال دهید. گودال ها را به گونه ای پر کنید که فقط قارچ را پوشش دهد. خاک را آرام با دست خود فشار دهید تا هم اطراف قارچ را بگیرد و هم هوای اطراف آن خارج شود.

۱۲ – حال نوبت به آبیاری می رسد قارچ را به گونه ای آبیاری کنید که خاک زیر قارچ مرطوب شود. بهترین کار برای این منظور این است که پای قارچ ها یک شلنگ قرار دهید که به تدریج آبیاری کند مثل آبیاری قطره ای. در طول دوران کشت باید آبیاری منظم وجود داشته باشد تا ریشه قارچ خشک نشود.

۱۳ – علف های هرز را حذف کنید زیرا علف ها و چمن ها بر سر آب با قارچ رقابت خواهند کرد.

۱۴ – پنج تا ده سال منتظر بمانید تا قارچ تشکیل شود. سپس به دنبال برآمدگی های اطراف ریشه در اواخر تابستان بگردید. این یک عالمت است به این معنی که قارچ دنبالن در زمستان آماده برداشت است. یعنی در فاصله بین اواسط آخر زمستان تا اوایل فروردین. به هر حال تنظیم وقتتان خیلی مهم است، قارچ ها در زمانی که برسند در مدت ۱۰ روز شکوفا می شوند

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.