همایش اعلام سیاست جمع آوری قارچ در تعطیلات نوروز

 همایش اعلام سیاست جمع آوری قارچ در تعطیلات نوروز

موضوع : فراخوان نماینده های استانی انجمن برای همایش بحث و تبادل نظر در خصوص مدیریت تنظیم بازار در تعطیلات نوروز

زمان: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱۵   ساعت ۹:۳۰ – ۱۴

مکان: تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی هتل المپیک

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.