اطلاعیه قیمت انجمن صنفى پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران (عمده فروشی)

💰💰💰💰💰💰💰💰

قارچ فله درجه يك سورت شده ( ممتاز)  در کارتن یاسبد با قیمت پایه ۱۴,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك در سبد با قیمت پایه ۱۳,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه يك ضعیف با قیمت پایه ۱۲,۰۰۰  تومان

قارچ فله درجه ۲ با قیمت پایه ۹,۶۰۰ تومان

قارچ فله درجه ۳  باقیمت پایه  ۷,۸۰۰  تومان

<< تاکید میگردد که کارتن، سبد یا کیسه آرم دار باشد >>

🔰 🔰 🔰

” کیفیت بهتر، فروش بیشتر ،بسته بندی بهتر،ماندگاری بیشتر” (انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

IRANMGA

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.