درخواست انجمن از اعضاء نسبت به ارسال اطلاعات برای قیمت تمام شده و نرخ فروش قارچ و بستر رویش قارچ

همکاران گرامی با سلام و احترام نظر به درخواست و اصرار تعدادی از فعالان کنونی صنف مبنی بر ورود نهادهای نظارتی بر مسایل کاری صنف قارچ در سطح کشور و در ادامه این موضوع درخواست شورای رقابت در خصوص اعلام قیمت تمام شده و نرخ فروش قارچ و بستر رویش قارچ طی دوره ۹۵ الی ۹۸ خواهشمند است نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی به شرح جداول ذیل علی الخصوص در حوزه قارچ زیرا نظر به مذاکره شفاهی با این مجموعه اعلام داشتند که محصول قارچ با توجه به دادوستد در کل جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هرگونه افزایش قیمت فروش بایستی کاملا بررسی شده باشد، عنایت نموده و همکاری های لازم را با این انجمن را اعمال فرمایید. (روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

جدول شماره ۱ جدول شماره ۲

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.