انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

همچون ديگر تشکل های صنفی به لحاظ لزوم هماهنگی بین تولیدکنندگان از یک سو و ارگانهای دیگر از سوی دیگرتشکیل گردید. در بین سالهای ۱۳۶۲-۱۳۷۲ که بیشترین پروانه تأسیس و تولید و پرورش قارچ از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر و واحدها یکی پس از دیگری احداث شد . کمبود تشکلی که بتواند در بخش آموزش و فرهنگ و در زمینه تولید ، مشکلات تولید و نیازهای آن را با توجه به نیاز روز به عنوان تریبون این بخش از تولید با ارگانهای ذیربط برقرار سازد احساس گردید بدین لحاظ در سال ۱۳۷۲ انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی با حضور تعدادی از واحدهای عضو در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت و فعالیت های خود را در بخش های “ هماهنگی ، ارتباطات با سازمان های دولتی و بانکها ، آموزش اعضاء از طریق برگزاری کلاس های دوره ای در داخل و خارج کشور ، تبلیغ و فرهنگسازی عمومی ، شناخت بازار و نیازهای تولید ، مشاوره ، راهنمایی علاقه مندان به تولید و پرورش قارچ ، تهیه طرح و نقشه های تیپ به منظور جلوگیری از اجرای طرح های غیر اصولی پرورش قارچ و … ” آغاز نمود و طی ۱۸ سال فعالیت توانسته به عنوان یکی از پرکارترین و فعال ترین انجمن های صنفی کشور قرار گیرید . فعالیت انجمن و اعتماد اعضاء به این تشکل این باور و این عزم را هرچه بیشتر در بین اعضاء تقویت ساخت که بتوانند همزمان با تولید و رقابت صنفی از دانش و تجربیات دیگر اعضاء به لحاظ تقویت تشکل در داشتن اعضای قدرتمند و توانمند در تولید برخوردار گردند . انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با سابقه کوتاهی که دارد توانسته است از اعتبار بین تولید کنندگان قارچ و سازمان های دولتی برخوردار می گردد که می توان از ارتباط نزدیک این صنف با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نام برد. با برقراری جلسات ماهانه در انجمن نقطه نظرات تولید کنندگان به بحث و گفتگو گذاشته شده و از نتایج حاصل از آن کلیه اعضاء انجمن بهره مند می شوند . همچنین دریافت اعتبارات ، معرفی اعضاء به سیستم بانکی ، آموزش تولید کنندگان و مشتاقان به تولید ، ایجاد بستر های آموزش و الگوسازی مصرف ، شناخت مشکلات تولید و فروش ارتباط با اعضاء ، هماهنگی ارتباطات آموزش عالی با این بخش کارشناسی واحد های در حال ساخت ، تهیه نقشه و پلان اجرایی واحد های تولید قارچ ، برگزاری همایش های بین المللی ، دریافت و توزیع سهمیه های دولتی ، ورود دانش فنی روز و انتقال به اعضاء با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، راهنمای و مشاوره تخصصی مشتاقان به احداث واحدهای تولید قارچ خوراکی برای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه های ملی و شخصی و نیز سود جویانی که در کمین آنها نشسته اند و … از دیگر فعالیت های انجمن می باشد .