جلسه هم اندیشی راههای توسعه صادرات و زمینه های سرمایه گذاری در کشور سوریه

جلسه هم اندیشی راههای توسعه صادرات و زمینه های سرمایه گذاری در کشور سوریه

زمان: ۹۷/۱۰/۲۷

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.