جشنواره دانش و پژوهش ۲ اسفند ۱۳۹۷

جشنواره دانش و پژوهش

تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۱۳۹۷

محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.