تولید سالانه ۱۵۰۰ تن قارچ در یک واحد تولیدی در کردستان

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.