تاثیر قارچ کامبوجا بر ارزش غذائی و کیفیت نان

تاثیر قارچ کامبوجا بر ارزش غذائی و کیفیت نان:

? استفاده از قارچ کامبوجا (یک توده هم زیست از مخمر و باکتری) به جای استفاده از مخمر در نان و همچنین اندازه گیری میزان آهن موجود در نانی که حاوی قارچ کامبوجا (عصاره، چای و …) است، می باشد.

? مزیت این طرح در استفاده از یک ماده مفید و غنی از مواد غذایی و دارای خاصیت درمانی و در عین حال به عنوان تقویت کننده آنزیم فیتاز وافزایش میزان آهن در نان غنی سازی شده با قارچ کامبوجا است.

? از آنجایی که قارچ کامبوجا ترکیبی از مخمر است و خواص ضد باکتریایی دارد و اجتماعی از قارچ و باکتری است مخمر موجود در کامبوجا بتواند ارزش غذایی موجود در نان را از طریق تجزیه اسید فیتیک و جذب ین های آهن مانند مخمر حفظ کند.

? این قارچ در واقع به صورت یك توده ژله مانند متشكل ازكشت های هم زیست با باكتری‌ هاست. در واقع کامبوجا یک قارچ نیست بلکه اجتماعی از چند مخمر و باکتری با شیوة پرورش مخصوص است. قارچ مربوط به کامبوجا ۲۲۰ سال قبل از میلاد در چین (منچوری) مورد مصرف داشته ‌است.

? اگرچه ”کامبوجا“ نوعى قارچ است اما در واقع به شکل نوشیدنى مورد مصرف قرار مى ‌گیرد، یک نوشیدنى ساده که ترکیبى است از چاى معمولى و شکر که با استفاده از قارچ کامبوجا تخمیر شده و ساختار شیمیائى آن تغییر کرده است. ریشة این اسم می تواند ژاپنی باشد که «کامبو» به معنی خزة قهوه ای چای و «چا» به معنی چای است

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.