برنامه آشپزی با قارچ در شبکه ۵ سیما برنامه تهرانگرد – چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

شبکه ۵ سیما

برنامه تهرانگرد

زمان :چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰

موضوع: آموزش آشپزی با قارچ (کوفته گوشت و قارچ)

روابط عمومی انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.