اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل داری ایران

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل داری ایران

زمان: ۱۴ تا ۱۷ مرداد ماه

مکان: مرکز نمایشگاهی، بازاریابی و صادرات کالاهای ایرانی در عراق

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.