اطلاعیه انجمن در خصوص تقاضای افزایش قیمت کمپوست

هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران طی اطلاعیه زیرتصمیمات خود را در مورد تقاضای  واحدهای تولید کننده کمپوست جهت افزایش قیمت این محصول بدلیل گران شدن نهاده های تولیدی طی اطلاعیه زیر اعلام نمود.

تاریخ:۹۷/۰۹/۱۴

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.