اطلاعیه انجمن در خصوص ایجاد صندوق حمایتی قارچ وصنایع وابسته کشور

اطلاعیه

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی تولید کنندگان قارچ در سراسر کشور

نظر به مصوبه مجمع عمومی انجمن درسالجاری و در خصوص ایجاد صندوق حمایتی قارچ وصنایع وابسته کشور و طبق موافقت اعضای مجمع مذکور مبنی بر تشکیل کمیته و ارایه مسولیت برنامه ریزی و تدوین

پیش نویس اولیه اساسنامه تشکیل این صندوق به تعاونی قارچکاران شهریار و همچنین پیرو جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ مابین اعضای کمیته صدرالاشاره و امنای تنظیم بازار و موافقت طرفین در خصوص

تاسیس این صندوق با مشارکت برابری تولیدکنندگان قارچ و کمپوست خواهشمند است جهت بررسی مفاد اساسنامه و جمع بندی نهایی آن جهت ارایه به هییت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ به منظور طرح

در مجمع عمومی ماه آینده و تصویب آن، ضمن کسب موافقت به عنوان نماینده تام الاختیار قارچکاران پیرامون حوزه جغرافیایی استان یا شهرستان متبوع، در نشست هم اندیشی روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ راس

ساعت ۱۴و در محل دفتر انجمن حضور بهم رسانید.

(روابط عمومی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران)

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.