اطلاعیه انجمن در خصوص ارسال مدارک اعضاء دارای معوقات بانکی

قابل توجه اعضاي محترم
احتراما خواهشمند تمامي اعضايي كه از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند و معوقات بانكي دارند به جهت تسهيل در امر بازپرداخت معوقات خود در مدت ٧٢ ساعت مدارك و اطلاعات لازم را به انجمن ارسال نمايند.

علي_صديق_پناه
رئيس_هيئت_مديره
انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي كشور

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.