ارزش تغذیه ای قارچ برای ارتقاء و بهبود سلامت انسانها

ارزش تغذیه ای قارچ برای ارتقاء و بهبود سلامت انسانها
قارچ ها همواره به دلیل نقش فراوان آنها در درمان بیماریهای ناشی از زوال سلولی مورد توجه و ستایش قرار گرفته اند. همچنین طعم و بوی منحصر بفرد آنها باعث شده که میتواند یک غذای پرطرفدار را در بشقاب غذایی انسانها قرار دهد. به دلیل نقش بسیار مهمی در درمان بیماری های مختلف تغییر شکل سلولی، قارچ ها همیشه ارزشمند هستند. همچنین طعم منحصر به فرد آنها را یک غذای پرحرارت برای هر انسان می سازد. اطلاعات در مورد ترکیب شیمیایی آنها، ارزش تغذیه ای و خواص درمانی قارچها طی چند سال گذشته به طور پویایی گسترش یافته است. قارچ حاوی ۵۰ تا ۶۵ درصد کل کربوهیدرات، پروتئین ۱۹ تا ۳۵ درصد (با فعالیت های مختلف زیست شناختی و دارویی مانند لکتین ها) و ۲ تا ۶ درصد چربی ماده خشک آنها است. در قارچها اسیدهای چرب اشباع نشده غالب بر اسیدهای چرب اشباع شده به خصوص اسید پالمیتیک، اسید اولئیک و اسید لینولئیک غالب هستند، در حالی که نسبت اسید چرب لنولین بسیار محدود است. قارچ های حاوی ویتامین های محلول در چربی همراه با مقدار ergosterol تنها منبع گیاهی برای ویتامین D هستند. داده های مربوط به محتوای فیبر و ترکیب آنها محدود است، اما پلی ساکارید ها مانند b-glucans باعث افزایش ارزش غذایی قارچ می شوند. مشاهده شده است که قارچ ها مواد غذایی شگفت انگیزی با خواص بیولوژیک بسیار زیادی دارند و برای این یکی از دلایل حضور مولکول های زیست فعال یعنی ب-گلوکان، تریترپروئید، آنتی اکسیدان ها و غیره. . این مولکول ها نه تنها از لحاظ درمانی، بلکه از سیستم ایمنی نیز استفاده می کنند. در این مقاله، تمام مولکول های زیست فعال در قارچ همراه با مکانیسم های احتمالی آنها مورد بحث قرار گرفته و برجسته شده اند تا بتوان آنها را برای انسان مناسب تر کرد.

… دانلود اصل مقاله

 

Mushroom nutraceuticals for improved nutrition and better human health

Mushrooms have always been treasured and appreciated due to their immense role in curing various degenerative diseases. Also their unique taste and flavour make them a demanding food for every man’s plate. Information on their chemical composition, nutritional value and therapeutic properties has expanded dynamically during the last few years. Mushrooms contain 50 to 65% total carbohydrate, 19 to 35% proteins (with various biological and medicinal activities such as lectins) and 2 to 6% fat content of their dry matter. In mushrooms unsaturated fatty acids are found to be predominant over saturated fatty acids especially palmitic acid, oleic acid and linoleic acid, while the proportion of linolenic fatty acids is very limited. Mushrooms rich in fat soluble vitamins along with ergosterol content are thought to be the only vegetarian source for vitamin D. Data on fibre content and composition is limited but polysaccharides like b-glucans boost up the nutritional value of mushrooms. It has been observed and established that mushrooms are wonderful food with their immense nutraceutical properties. And for this one of the reasons is the presence of bioactive molecules i.e. b-glucans, triterpenoids, antioxidants etc. These molecules are not only therapeutically strong but also immune-modulators. In this paper all the bioactive molecules in mushrooms along with their possible mechanisms have been discussed and highlighted so that these can be better harnessed for the mankind.

… Download

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.