ارایه عملکرد انجمن از طرف رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران به جناب آقای مهندس طهماسبی معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و تقدیر از حمایت ها و کمک های معاونت محترم باغبانی

نشست جناب آقای مهندس رجبی رییس محترم انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران با جناب آقای مهندس طهماسبی معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ارایه عملکرد انجمن و تقدیر از حمایت های و کمک های معاونت باغبانی در جهت بهبود فضای کسب و کار صنف قارچ و صنایع وابسته و تقدیم تندیس به جناب مهندس طهماسبی از سوی انجمن که در روز یکشنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ انجام شد.

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.