آیین نامه بهداشتی و کیفی نحوه تولید قارچ در ایام طیوع ویروس کرونا

آيين نامه بهداشتي و كيفي نحوه توليد قارچ در واحدهاي پرورش قارچ در ايام شيوع بيماري كرونا ويروس

 

  1. (روابط عمومي انجمن صنفي پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)
شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.