آموزش غذا با قارچ (اسپاگتی با سس آلفردو) شبكه دو سيما برنامه عصر خانواده  – سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ 

شبكه دو سيما، بخش آشپزي

برنامه عصر خانواده 

سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹   ساعت ۱۸:۱۰

موضوع: آموزش غذا با قارچ (اسپاگتی با سس آلفردو)

 بخش گارشناسی: صحبتهای متخصص تغذيه درخصوص مزاياي استفاده از قارچ 

 (روابط عمومي انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكي ايران)

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.