آموزش آشپزي با قارچ (استراگانوف قارچ ) در پر بیننده ترین برنامه آشپزی شبكه ۳ رسانه ملی با نام “بهونه” روز دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ساعت ۱۲:۱۰ظهر

به اطلاع مي رساند روز دوشنبه ۱۶ تير ١٣٩٩ ساعت ١٢:١٠ ظهر در راستای سلسله برنامه های تبلیغاتی به سفارش هیئت

امنای تولید کنندگان بستر  رویش قارچ خوراکی (کمپوست ) و انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران جهت افزایش سرانه مصرف

قارچ از شبكه سه سيما  برای هفتمين سری در پر بیننده ترین برنامه آشپزی رسانه ملی با نام ( بهونه ) با اجرای آقاي سامان گلريز

کارشناس خبره آشپزی کشور پخش خواهد شد، كه موضوع آشپزي آموزش استراگانوف قارچ مي باشد

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.